Visste du dette om fysisk inaktivitet?

VISSTE DU:
Flere undersøkelser har vist at fysisk inaktivitet er en like viktig risikofaktor for helsen din som røyking, kolesterol og høyt blodtrykk?


Følgene av fysisk inaktivitet er mange. Muskler som ikke stimuleres tilstrekkelig svekkes. Dette gjelder ikke minst hjertemuskulaturen. Leddenes funksjon nedsettes og kalk vil gradvis tapes fra skjelettet noe som fører til benskjørhet.

All aktivitet er bedre enn ingen!

Det anbefales 30 min fysisk aktivitet hver dag for voksne personer (trening eller rask gange), og 60 min for barn og unge. Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker med fysisk aktivitet i løpet av dagen, for eks. i 10 min varighet. En økning i aktivitetsnivå utover dette vil gi en ytterligere helsegevinst.

Det er aldri for sent å starte med regelmessig fysisk aktivitet!Ref: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet

Liker

Kommentarer